News

Cennik

Cykl IVF z własnymi komórkami jajowymi /IVF/

EUR 3.600

IVF bez embriotranseru

EUR 1.500

Zaliczka za cykl IVF

EUR 1.500

Krio – embriotransfer (FET)

EUR 800