Aktuality
PF 2018

Vážení klienti,
blíží se čas Vánoc, období rodinné pohody a zklidnění. Podobně v ARLETĚ nabízíme v pátek 22.12.2017 poslední konzultace s klienty a dokončíme transfery embryí některým z vás "pod stromeček". V novém roce se na Vás budeme těšit od úterý 2. ledna.
Příchod nového roku není jen zákonitostí přírody, musí být přípravou i na nové výzvy. Nechte se překvapit, co jsme pro Vás na příští rok připravili. Děkujeme Vám za Vaši projevenou důvěru v letošním roce, přejeme klidné prožití vánočních svátků a ještě více zdraví a štěstí ve Vašich rodinách v roce přicházejícím.
MUDr. Jiří Doležal a tým ARLETA

11.12.2017
Dovolená

Oznamujeme Vám, že v termínu od 21.7. do 6.8. 2017, má naše centrum dovolenou. V případě obtíží se, prosíme, obracejte na příslušná spádová zdravotnická zařízení. Pokud budete mít nejasnosti ve stimulační léčbě, své dotazy směřujte nejlépe e-mailem na adresu: ivfcoordinator@arleta.cz. Budeme se na Vás těšit se na vás opět 7.8.2017.

17.05.2017
Nové podmínky pro dárkyně

Uvažujete o darování vajíček?
- Dáte neplodným párům šanci mít zdravé dítě
- Získáte komplexní informace o svém zdravotním stavu vč. genetických testů
- Kompenzace nákladů spojených s darováním ve výši až 25 000 Kč
- Anonymita a profesionální přístup
Více informací na tel. 603 863 653 nebo e-mailu ivfcoordinator@arleta.cz

25.01.2017

Vážení klienti,  
blíží se čas Vánoc, období rodinné pohody a zklidnění. Podobně v ARLETĚ nabízíme v pátek 22.12.2017 poslední konzultace s klienty a dokončíme transfery embryí některým z vás "pod stromeček". V novém roce se na Vás budeme těšit od úterý 2. ledna. Příchod nového roku není jen zákonitostí přírody, musí být přípravou i na nové výzvy.  Nechte se překvapit, co jsme pro Vás na příští rok připravili.  
Děkujeme Vám za Vaši projevenou důvěru v letošním roce, přejeme klidné prožití vánočních svátků a ještě více zdraví a štěstí ve Vašich rodinách v roce přicházejícím. 
MUDr. Jiří Doležal a tým ARLETA 

11.12.2017
detail
DOVOLENÁ

Oznamujeme Vám, že v týdnech od 25.7. do 5.8. 2016, má naše centrum dovolenou. V případě obtíží se, prosíme, obracejte na příslušná spádová zdravotnická zařízení. Pokud budete mít nejasnosti ve stimulační léčbě, své dotazy směřujte nejlépe e-mailem na adresu: iva.dolezalova@arleta.cz. Těšíme se na vás opět 8.8.2016.

26.07.2016
BALÓNKOVÉ NEBE 2016

DOVOLUJEME SI VÁS INFORMOVAT, ŽE V TOMTO ROCE SE NAŠE SPOLEČNÁ AKCE „ BALÓNKOVÉ NEBE“ Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ NEKONÁ. DALŠÍ JIŽ 9. TRADIČNÍ SETKÁNÍ PLÁNUJEME NA ČERVEN 2017. O PŘESNÉM TERMÍNU VÁS BUDEME S PŘEDSTIHEM INFORMOVAT. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

21.04.2016

z krve MATKY pro časné  odhalení poruchy chromozómů  PLODU již v 10. týdnu těhotenství...

14.01.2016
detail

Pro naše pracoviště hledáme v současné době nové kolegy na pozice...

22.07.2015
detail
PF 2015

Vážení klienti,
děkujeme Vám za Vaši projevenou důvěru v letošním roce a přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků, štěstí, zdraví v novém roce. V Arletě jsme pro vás do 19.12.2014, mezi svátky 29.-30.12.2014 a poté se na Vás budeme těšit od 2.1.2015 vždy v pracovních dnech.

17.12.2014

Aktuálně jsme zakoupili ultrazvukový přístroj nové generace Accuvix A30...

16.08.2014
detail

Diagnostické metody


  • AMBULATNÍ HYSTEROSKOPIE VERSAPOINT - video


Na našem pracovišti nabízíme celou škálu diagnostických metod v oblasti neplodnosti. Asi 10 % žen podstupujících embryotransfer má patologii v dutině děložní, na kterou může, ale nemusí upozornit i pečlivé ultrazvukové vyšetření. Při podezření na polyp, myom srůsty, anomálii děložní, nebo při opakovaných nezdarech implantace embrya či potratech by tato metoda měla být nedílnou součástí vyšetřovacího managementu.


Princip metody:


Podstatou diagnostické či operační hysteroskopie je prohlédnutí dutiny děložní speciální tenkou optikou případně odběr kousků tkáně nebo ošetření některých změn v dutině děložní. V případě nálezu abnormálního/patologického procesu provedeme jeho šetrné odstranění pomocí nástrojů zavedených přes hrdlo děložní. Získané vzorky budou následně mikroskopicky vyšetřeny ve spolupracující patologické laboratoři v Litomyšli a hned poté budete seznámena se závěrem a našim doporučením.


Popis zákroku:


Operace se provádí díky velice tenkému hysteroskopu (průměr 3mm) bez nutnosti znecitlivění, event. pouze v případě potřeby ve velmi šetrné inhalaci rajského plynu (používá se bez rizika i u kojenců a malých dětí; zřídka je provázeno suchostí ústech nebo závratí). Přístup k děložní dutině je přes pochvu a děložní hrdlo. Po mírném naplnění dutiny děložní čirou kapalinou jsou za sterilních podmínek optikou prohlédnuty děložní hrdlo a dutina a získány vzorky tkání. Je-li to pro provedení výkonu nutné, rozšiřujeme hrdlo děložní dilatací. Hysteroskopem jsou do dělohy zavedeny operační nástroje, pomocí kterých je proveden malý operační výkon – např. odebrání vzorků sliznice, odstranění polypu, úprava polohy nitroděložního tělíska atd. Někdy je k výkonu připojena abraze hrdla a těla děložního, tj. odstranění („seškrábnutí“) sliznice kyretou. Doba trvání výkonu je zpravidla 20 – 25 min minut. Operace přinese přesnou informaci nálezu v děložní dutině a tom jste bezprostředně informována, neboť většina klientek může během výkonu komunikovat s lékařem.


Výhody zákroku:


Podstatnou výhodou zavedené techniky je možnost provést výkon bez nutnosti celkové narkozy. Pouze při velmi tuhém uzavření děložního hrdla je lépe výkon provést spolu s anesteziologem. Navíc není potřeba hospitalizace a po 30 min. Zpravidla odcházíte v domů. Pokud je proveden výkon pouze v inhalaci rajského plynu / budete informována/ můžete řídit i auto. Uspoříte čas nutný na provedení předoperačních vyšetření a nemáte absenci v zaměstnání či studiu spojenou se zákrokem v nemocnici. Výkon provádíme po telefonické domluvě s recepcí zpravidla těsně po menstruaci, tedy mezi 5.-10. dnem menstruačního cyklu. Jedinými kontraindikacemi výkonu je tětotenství a silné děložní krvácení.


Úhrada ambulantní hysteroskopie:


K 1.7. 2011 jsou smluvními pojišťovnami pro výkon ambulantní hysteroskopie Versapoint pojišťovna Škoda /209/, VoZP/201/ a poj. ČPZP / 205/ a ZPMVČR / 211/ . . Ostatní klienti si tento výkon hradí přímou platbou:


  • diagnostická hysteroskopie

5000 Kč

  • operační hysteroskopie

8000 Kč


O rozšíření smlouvy s ostatními pojištovnami pro tuto metodu probíhá jednání. Našim argumentem je vyšší úspěšnost léčby neplodnosti u vyšetřených žen ve spontánním početí i po IVF ET a nízká cena ve srovnání s hysteroskopii při hospitalizaci. Co je však podstatné z hlediska našeho společného zájmu – můžete se snažit a úspěšně koncipovat již v daném cyklu. Navíc absence rozšiřování děložního hrdla nezvyšuje riziko předčasného porodu v krátké době navozeném těhotenství.


  • TEST PRŮCHODNOSTI VEJCOVODŮ TECHNIKOU SELEKTIVNÍ TRANSCERVIKÁLNÍ KATETRIZACE /STK/ VEJCOVODŮ


Jednou z klíčových otázek lékaře při hledání příčin neplodnosti je průchodnost vejcovodů. Zlatým standardem je v současné době provedení diagnostické laparoskopie, která však je poměrně invazívní procedurou v celkové narkoze. Její nespornou výhodou je možnost nalezení další příčiny neplodnosti endometriozy. Jinou metodou, některými pracovišti považovanou již za překonanou/ je hysterosalpingografie / HSG/ , která přináší informaci o obraze tvaru dutiny děložní a stavu vejcovodů v celém jejich průběhu. HSG však v speciálních případech je dle našeho názoru vhodné vyšetření . Nevýhodou je větší radiační zátěž, bolestivost a často hospitalizace.


Princip metody:


Podstatou je použití techniky diagnostické hysteroskopie k prohlédnutí nejen dutiny děložní speciální tenkou optikou, ale zejména možnost nasondování obou ústí vejcovodů pod zrakovou kontrolou / pokud nebyly odstraněny/ a aplikace methylénové modři. Podle toho, zda barvička okamžitě vytéká zpět do dutiny děložní a podle proudění tekutiny ve vejcovodu a jeho plnění můžeme posoudit jeho stav - průchodnost.


Popis zákroku:


Operace se provádí tenkým hysteroskopem (průměr 3mm) bez nutnosti znecitlivění, event. pouze v případě potřeby ve velmi šetrné inhalaci rajského plynu (používá se bez rizika i u kojenců a malých dětí; zřídka je provázeno suchostí ústech nebo závratí). Přístup k děložní dutině je přes pochvu a děložní hrdlo. Po mírném naplnění dutiny děložní čirou kapalinou jsou za sterilních podmínek optikou prohlédnuty děložní hrdlo a dutina děložní. . Je-li to pro provedení výkonu nutné, rozšiřujeme hrdlo děložní dilatací. Hysteroskopem je do dělohy zavedena tenká zahnutá diagnostická kanyla, která je zaklíněna do děložního rohu – ústí vejcovodu a je aplikována methylenová modř. Totéž provádíme na kontraleterální straně. Doba trvání výkonu je zpravidla 20 – 25 min minut. Operace přinese informaci o nálezu v děložní dutině a stavu vecovodů a o tom jste bezprostředně informována, neboť většina klientek může během výkonu komunikovat s lékařem.


V případě nutnosti zprůchodnit vejcovod / rekanalizovat/ je možné přes zaklíněnou kanylu zavést platinový drátek, který prochází přes překážku do tenkého průsvitu vejcovodu. Drátek vyznačí cestu k následného protažení tenkého katétru přímo do vejcovodu a znovu je barvičkou ověřena průchodnost po zárkoku.


Výhody zákroku:


Podstatnou výhodou zavedené techniky je možnost provést výkon bez nutnosti celkové narkozy. Pouze při velmi tuhém uzavření děložního hrdla je lépe výkon provést spolu s anesteziologem. Navíc není potřeba hospitalizace a po 30 min. zpravidla odcházíte v domů. Pokud je proveden výkon pouze v inhalaci rajského plynu / budete informována/ můžete řídit i auto. Uspoříte čas nutný na provedení předoperačních vyšetření a nemáte absenci v zaměstnání či studiu spojenou se zákrokem v nemocnici. Výkon provádíme po telefonické domluvě s recepcí zpravidla těsně po menstruaci, tedy mezi 5.-10. dnem menstruačního cyklu.


Úhrada ambulantní hysteroskopie:


  • selektivní transcervikální katetrizace/ STK/ vejcovodů

2000 Kč

  • Hysteroskopická transcervikální rekanalizace vejcovodu/ů/

5000 Kč
dále přečíst "Léčebné metody"