News

Najczęściej zadawane pytania


Jaka jest granica wieku tego leczenia?

  • Do wieku 48 lat kobiety.


Od kogo pochodzą zarodki?

Są dwie możliwości :
  • Około 90% przypadków dotyczy oocytów dawczyni i nasienia dawcy, które zostały połączone i zamrożone.
  • W 10% przypadków chodzi o zarodki leczonych klientów - darczyńców, którzy dzięki naszemu programowi mają dziecko a nie mają zamiaru korzystać ani przechowywać pozostałych zarodków. Zdecydowali się przebadać genetycznie i jeśli spełniają wszystkie kryteria dla dawców, ich zarodki są dopuszczone do oddawania.


Ile zarodków dostaniemy?

  • Zagwarantujemy w każdym cyklu dwa wysokiej jakości zarodki do kriotransferu, podczas gdy liczba rozmrożonych embrionów jest często wyższa.


Jak długi jest czas oczekiwania?

  • Długoterminowo gwarantujemy Państwu możliwość do jednego miesiąca od podania zgłoszenia.


Jaki jest sukces leczenia embriotransferem darowanych zarodków?

  • Osiągamy około 40% skuteczności ciąż klinicznych transferem. Sukces nie zależy w żadnym stopniu od wieku odbiorczyni.