News

Dawczynie jajeczek


Dawczyniami mogą zostać młode kobiety, które same nie są leczone z powodu niepłodności i zdecydowały się zgodnie z własną wolą anonimowo pomóc innej parze w osiągnięciu ciąży. Dawczynie muszą spełniać następujące kryteria w celu darowania gamet. Najczęściej są to studentki i młode matki na urlopie macierzyńskim, których historia choroby i stan zdrowia jest nam znany, ponieważ odwiedzały poradnię prenatalną w naszej klinice.


Kryteria możliwości darowania jajeczek:


  • Dobry stan zdrowia od strony fizycznej i psychicznej
  • Posiadanie co najmniej wykształcenia średniego
  • Nieobciążony wywiad rodzinny
  • Normalna liczba i wygląd chromosomów
  • Wykluczenie chorób przenoszonych drogą płciową AIDS (HIV), Hepatitis A, B a C , syphilis
  • Negatywne badanie ginekologiczne, przystępność jajników
  • Negatywne testy genetyczne, w tym nosicielstwo mukowiscydozy
  • Pozytywna opinia lekarza zatwierdzającego
  • Wykluczenie osób nadużywających alkoholu, narkotyków lub leków
  • Preferujemy dawczynie po porodzie co najmniej jednego dziecka

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Republiki Czeskiej darowanie komórek jajowych jest anonimowe, dobrowolne i bezpłatne. Identyfikacja dawczyni nie jest możliwa i pracujemy tylko z kodami. ARLETA zapewnia dawczyniom poddanie stymulacji jajników i późniejsze pobranie jajeczek w znieczuleniu ogólnym, rekompensatę za koszty podróży i dyskomfort związany z leczeniem. Rekompensata ta jest wypłacana w dniu pobrania jajeczek.