News

Osiągnięcie i utrzymywanie jakości działań

Skoro naszym celem jest urodzenie zdrowego dziecka, musimy zapewnić najwyższą jakość we wszystkich procesach, które w naszym niepaństwowym zakładzie opieki zdrowotnej wykonujemy od Państwa pierwszej wizyty, przez pobranie komórek zarodkowych, czynności na embrionach i ich przechowywanie, po diagnostykę prenatalną, w celu uniknięcia wad wrodzonych. Dlatego też posiadamy certyfikat zgodny z normą ISO 9001: 2008 wydany przez BUREAU VERITAS:

  • certyfikacja ISO 9001:2008

    Spełniając kryteria certyfikacji oficjalnie potwierdziliśmy, nie tylko naszą fachowość, która jest stale kontrolowana, ale także obiektywność i niezależność oceny naszych działań. Certyfikacja QMS / Quality Management System / jest dobrowolnym działaniem zarządu spółki. Utrzymanie i poprawa QMS jest regularnie oceniania w czasie certyfikacji systemu oraz podczas audytów nadzorczych. Bezpośrednią konsekwencją wprowadzenia systemu jakości było zwiększenie sukcesu osiągnięcia ciąż przez transfer zarodków, ale także zwiększenie zadowolenia klientów przy jednoczesnej minimalizacji błędów / niezgodności / w czasie czynności. Również Państwo, nasi klienci, jesteście częścią systemu w formie propozycji, komentarza czy skargi. Z góry dziękujemy za współpracę.


    Częścią systemu managementu jest zarządzanie jakością i bezpieczeństwem tkanek i komórek ludzkich (LTB) zapewniane w taki sposób, aby wszystko w naszej placówce było w pełnej zgodności z prawem Republiki Czeskiej i UE / dyrektywa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów/ W myśl niniejszych przepisów prawnych spełniamy rygorystyczne wymogi ustawy nr 296/2008 Dz.U. w sprawie zapewnienia jakości i bezpieczeństwa tkanek i komórek ludzkich przeznaczonych do stosowania u ludzi, wraz z późniejszymi zmianami i związanych z nimi rozporządzeniami.