News

Dawcy nasienia


Dawcami nasienia mogą zostać zdrowi i płodni mężczyźni w wieku między 18-40 rokiem. W naszym Centrum prosimy studentów szkół wyższych w Hradcu Králové. Darowizna jest anonimowa, dobrowolna i bezpłatna. Dawcy to typowi Środkowi Europejczycy.

Warunki darowania:

  • Dobry stan zdrowia od strony fizycznej i psychicznej
  • Posiadanie co najmniej wykształcenia średniego
  • Nieobciążony wywiad rodzinny
  • Normalna liczba i wygląd chromosomów
  • Wykluczenie chorób przenoszonych drogą płciową AIDS (HIV), Hepatitis A, B a C , Chlamydie trachomatis , syphilis
  • Urologiczne testy negatywne
  • Negatywne testy genetyczne, w tym nosicielstwo mukowiscydozy
  • Pozytywna opinia lekarza zatwierdzającego
  • Wykluczenie osób nadużywających alkoholu, narkotyków lub leków
  • Preferujemy dawców z doświadczeniem do pięciu partnerek seksualnych

Odpowiedni dawca bierze udział w 10 odbiorach. Kompensacja finansowa za poświęcony czas i zwrot kosztów za podróż i innych, realizowana jest zgodnie z obwieszczeniem . Z warunkami dawca zapoznany jest przed wejściem do programu.