Aktuality
PF 2018

Vážení klienti,
blíží se čas Vánoc, období rodinné pohody a zklidnění. Podobně v ARLETĚ nabízíme v pátek 22.12.2017 poslední konzultace s klienty a dokončíme transfery embryí některým z vás "pod stromeček". V novém roce se na Vás budeme těšit od úterý 2. ledna.
Příchod nového roku není jen zákonitostí přírody, musí být přípravou i na nové výzvy. Nechte se překvapit, co jsme pro Vás na příští rok připravili. Děkujeme Vám za Vaši projevenou důvěru v letošním roce, přejeme klidné prožití vánočních svátků a ještě více zdraví a štěstí ve Vašich rodinách v roce přicházejícím.
MUDr. Jiří Doležal a tým ARLETA

11.12.2017
Dovolená

Oznamujeme Vám, že v termínu od 21.7. do 6.8. 2017, má naše centrum dovolenou. V případě obtíží se, prosíme, obracejte na příslušná spádová zdravotnická zařízení. Pokud budete mít nejasnosti ve stimulační léčbě, své dotazy směřujte nejlépe e-mailem na adresu: ivfcoordinator@arleta.cz. Budeme se na Vás těšit se na vás opět 7.8.2017.

17.05.2017
Nové podmínky pro dárkyně

Uvažujete o darování vajíček?
- Dáte neplodným párům šanci mít zdravé dítě
- Získáte komplexní informace o svém zdravotním stavu vč. genetických testů
- Kompenzace nákladů spojených s darováním ve výši až 25 000 Kč
- Anonymita a profesionální přístup
Více informací na tel. 603 863 653 nebo e-mailu ivfcoordinator@arleta.cz

25.01.2017

Vážení klienti,  
blíží se čas Vánoc, období rodinné pohody a zklidnění. Podobně v ARLETĚ nabízíme v pátek 22.12.2017 poslední konzultace s klienty a dokončíme transfery embryí některým z vás "pod stromeček". V novém roce se na Vás budeme těšit od úterý 2. ledna. Příchod nového roku není jen zákonitostí přírody, musí být přípravou i na nové výzvy.  Nechte se překvapit, co jsme pro Vás na příští rok připravili.  
Děkujeme Vám za Vaši projevenou důvěru v letošním roce, přejeme klidné prožití vánočních svátků a ještě více zdraví a štěstí ve Vašich rodinách v roce přicházejícím. 
MUDr. Jiří Doležal a tým ARLETA 

11.12.2017
detail
DOVOLENÁ

Oznamujeme Vám, že v týdnech od 25.7. do 5.8. 2016, má naše centrum dovolenou. V případě obtíží se, prosíme, obracejte na příslušná spádová zdravotnická zařízení. Pokud budete mít nejasnosti ve stimulační léčbě, své dotazy směřujte nejlépe e-mailem na adresu: iva.dolezalova@arleta.cz. Těšíme se na vás opět 8.8.2016.

26.07.2016
BALÓNKOVÉ NEBE 2016

DOVOLUJEME SI VÁS INFORMOVAT, ŽE V TOMTO ROCE SE NAŠE SPOLEČNÁ AKCE „ BALÓNKOVÉ NEBE“ Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ NEKONÁ. DALŠÍ JIŽ 9. TRADIČNÍ SETKÁNÍ PLÁNUJEME NA ČERVEN 2017. O PŘESNÉM TERMÍNU VÁS BUDEME S PŘEDSTIHEM INFORMOVAT. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

21.04.2016

z krve MATKY pro časné  odhalení poruchy chromozómů  PLODU již v 10. týdnu těhotenství...

14.01.2016
detail

Pro naše pracoviště hledáme v současné době nové kolegy na pozice...

22.07.2015
detail
PF 2015

Vážení klienti,
děkujeme Vám za Vaši projevenou důvěru v letošním roce a přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků, štěstí, zdraví v novém roce. V Arletě jsme pro vás do 19.12.2014, mezi svátky 29.-30.12.2014 a poté se na Vás budeme těšit od 2.1.2015 vždy v pracovních dnech.

17.12.2014

Aktuálně jsme zakoupili ultrazvukový přístroj nové generace Accuvix A30...

16.08.2014
detail

ANTIKONCEPCE PRO MUŽE


Na naší klinice se zabýváme v rámci péče o reprodukční zdraví jak poruchami plodnosti mužů a žen, tak i moderními metodami k zábraně početí – tedy antikoncepcí . V poslední době vyšly byly oznámeny závěry vědeckých studií o negativním vlivu hormonální antikoncepce na zdraví žen, ale i na životní prostředí. Ve střední Evropě patří antikoncepční pipulka za posledních 25 let jistě k nejrozšířenější metodě. Každý gynekolog se však ve své praxi patrně již setkal s výskytem trombózy, či tromboembolie u uživatelek. Osobně jsem se setkal s poškozením mitrální chlopně přisedlým trombem a dvěma mozkovými příhodami u žen do 40 let věku. Genetické dispozice k této komplikaci se běžně před nasazením pilulek nevyšetřují, i když například odběr na A TEST, který běžně nabízíme na naší klinice, je velmi jednoduchý a spolehlivý, nicméně pro ženu nákladný.


U párů žijících ve stabilním svazku by se po završení reprodukce měl odborný lékař zamyslet nad definitivnějším řešením problému, než podstupovat spolu se ženou výše uvedené zdravotní rizika.


Domnívám se, že ve v mnohých případech by odpovědnost v ochraně před početím však mohl převzít muž. Podmínkou je soulad partnerského vztahu, splnění přání o počtu společně vychovávaných dětí a ochota přistoupit k definitivnímu, ale tím i velmi efektivnímu řešení. Tento přístup je běžný to například v USA, Skandinávii a Kanadě, kde 500.000 mužů si každý rok nechá přerušit chámovody – VASEKTOMIE.


Přesvědčit české muže, nebo jejich ochota podrobit se relativně jednoduchému zákroku však naráží na jakési předsudky: snad obavy ze ztráty atraktivity, mužnosti, snížené sexuální výkonnosti, zdravotních následků či se jedná jednoduše strach ze zákroku – zejména z bolesti. Obavy však skutečně nejsou na místě. V rámci zákroku na naší klinice počítáme v případě Vašeho zájmu i s kryokonzervací spermatu v tkáňové bance a jeho dlouhodobým skladováním s možností budoucího použití pro fertilizaci in vitro. Spermie se však nadále ve varleti budou tvořit a je možné je v budoucnu získat i operativně. Poslední alternativou je mikroskopická operace vedoucí k opětovnému spojení přerušených částí chámovodů.


Bude však nelépe, pokud se k tomuto řešení rozhodnete po zralé úvaze a prodiskutujete celou problematiku s naším lékařem. I našim zájmem je, aby procento mužů žádajících obnovení stavu plodnosti bylo co nejméně.


Můžete se obrátit k nezávazné konzultaci do poradny MUDr. Pavel Navrátil,CSc. který Vám problematiku vysvětlí, zváží vhodnost zákroku právě ve Vašem případě a odpoví na Vaše dotazy.


VASEKTOMIE


Vasektomie je jednou z vysoce účinných a bezpečných metod mužské antikoncepce . Je to jedna z nejpopulárnějších forem zábrany početí ve světě a je považována za bezpečnou, jednoduchou a vysoce účinnou. Principem je přerušení chámovodů a podvázání jejich obou konců v šourku z malého kožního řezu. I když má muž po operaci normální sexuální aktivitu a orgasmus jako dříve, jeho ejakulát neobsahuje spermie. Po vasektomii tedy nemůže dojít k oplodnění vajíčka a k početí.


Pokud se muž rozhodne pro provedení vasektomie, musí nejdříve navštívit našeho urologa MUDr. Pavla Navrátila,CSc. , který zjistí všechny zásadní informace o Vašem zdravotním stavu a klinicky Vás vyšetří. Pokud nic nebrání provedení vasektomie, budete poučen o průběhu celého výkonu, o možných komplikacích, rizicích, výhodách zákroku i jeho alternativách, podmínkách zákroku a o kontrolních spermiogramech, které je třeba po vasektomii ještě pro jistotu podstoupit.


Podle nového zákona o Specifických zdravotních službách č. 373/2011 Sb. s platnosti od 1.4.2012 musí o sterilizaci požádat. Źádost je možné si předem vytisknout a vyplnit. / níže/ Před samotným výkonem pacient podepisuje informovaný souhlas s operací, který je s operační vložkou součástí lékařské dokumentace. Mezi podáním žádosti a provedením výkonu musí proběhnout předepsaná lhůta. / viz níže/


Podle § 12 tohoto zákona lze sterilizaci provést buď ze zdravotních důvodů nebo z jiných než zdravotních důvodů.


Sterilizace ze zdravotních důvodů je výkon hrazený pojišťovnou a prováděný ve zdravotnických zařízeních, které tento výkon mají s pojišťovnami nasmlouvaný:

 • Zdravotními důvody se rozumí takové nemoci nebo vady, u nichž existuje vysoká míra pravděpodobnosti vážného ohrožení zdraví nebo života v důsledku těhotenství nebo porodu nebo zdravého vývoje plodu nebo zdraví nebo života budoucího dítěte.
 • Podle §13 se sterilizace ze zdravotních důvodů provede pacientovi, který dovršil věk 18 let na základě písemného souhlasu.
 • Podle § 15 musí být pacient informován lékařem o povaze zdravotního výkonu, jeho trvalých následcích a možných rizicích. Mezi podáním informace a udělením souhlasu před zákrokem musí uplynout lhůta nejméně 7 dnů.

V našem zdravotnickém zařízení výkony ze zdravotních důvodů neprovádíme.


Sterilizace z jiných než zdravotních důvodů:

 • Sterilizaci z jiných než zdravotních důvodů lze podle §14 provést pacientovi, který dovršil věk 21 let, je svéprávný, nebrání-li jejímu provedení závažné zdravotní důvody, a to na základě jeho písemné žádosti. Žádost je součástí zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi.
 • Podle § 15 musí být pacient informován lékařem o povaze zdravotního výkonu, jeho trvalých následcích a možných rizicích. Mezi podáním informace a udělením souhlasu před zákrokem musí uplynout lhůta nejméně 14 dnů.

Tato antikoncepční metoda není hrazena zdravotními pojišťovnami a je prováděna na naší soukromé klinice.


Jak postupovat v případě zájmu o provedení vasektomie :

 • Vytiskněte si Žádost o vasektomii a vyplňte potřebné údaje.
 • Objednejte se na telefonním čísle 603 863 653 na vstupní urologické vyšetření, přítomnost Vaší partnerky je vhodná
 • Při vstupním vyšetření budete poučeni o průběhu výkonu, o možných komplikacích, rizicích, výhodách zákroku i jeho alternativách, nevratnosti zákroku a o kontrolním spermiogramu, který je třeba po vasektomii podstoupit. Budete mít možnost se rozhodnout též pro kryokonzervaci spermatu a jeho dlouhodobém skladování v našem tkáňovém zařízení. Samozřejmností je informace pro Vás o ceně zákroku.
 • Při vyšetření odevzdáte lékaři vyplněnou žádost o vasektomii a tuto podepíšete ještě před 1 – 2 svědky podle svého uvážení. Na závěr vyšetření dostanete po poučení informovaný souhlas o operaci, který si nepodepsaný přinesete s sebou k operaci. Termín k zákroku se předběžně stanoví do jednoho měsíce.
 • Operaci můžete podstoupit nejdříve za 14 dní (sterilizace z jiných než zdravotních důvodů) ode dne podání žádosti o vasektomii. Podle zákona je to doba doporučená pro řádné zvážení zákroku pacientem. Bezprostředně před operací podepíšete informovaný souhlas zákroku před lékařem.

Vlastní operační zákrok:


Operačnímu výkonu bezprostředně předchází urologické vyšetření, při kterém operující lékař zhodnotí celkový aktuální stav pacienta.Vasektomii provádíme na operačním sále v rámci jednodenní chirurgie v místním znecitlivění, s podáním intravenozního analgetika.Výkon trvá celkem cca 60 minut a zahrnuje přípravu před operací, vlastní výkon a kontrolu operační rány cca 30 minut po výkonu. Alternativním řešením anestézie je v případě Vašeho přání i celková narkóza.


Vaše náklady spojené s vasektomií:


Tato antikoncepční metoda není hrazena zdravotními pojišťovnami.

 • vstupní vyšetření – klinické a ultrazvukové vyšetření muže, vstupní spermiogram, poučení pacienta o výkonu a odpovědi na případné dotazy pacienta (vyšetření trvá cca 60 minut).

1.500 Kč

 • zamražení spermatu a skladování 2 roky (dle Vašeho přání)

5.000 Kč

 • skladování spermatu na každý další rok

500 Kč

 • operační výkon – vasektomie , včetně místního znecitlivění

10.000 Kč

 • celková narkoza / na přání klienta/

4.000 Kč

 • pooperační kontrola za 1-3 dny po výkonu

zdarma

 • pooperační vyšetření ejakulátu za 3 měsíce po výkonu

zdarma


Využijte možnosti nezávazné konzultace a přijdte se poradit o této zdravotně bezrizikové a spolehlivé antikoncepci. Chráníte tak zdraví své partnerky.


MUDr. Pavel Navrátil