Aktuality
PF 2018

Vážení klienti,
blíží se čas Vánoc, období rodinné pohody a zklidnění. Podobně v ARLETĚ nabízíme v pátek 22.12.2017 poslední konzultace s klienty a dokončíme transfery embryí některým z vás "pod stromeček". V novém roce se na Vás budeme těšit od úterý 2. ledna.
Příchod nového roku není jen zákonitostí přírody, musí být přípravou i na nové výzvy. Nechte se překvapit, co jsme pro Vás na příští rok připravili. Děkujeme Vám za Vaši projevenou důvěru v letošním roce, přejeme klidné prožití vánočních svátků a ještě více zdraví a štěstí ve Vašich rodinách v roce přicházejícím.
MUDr. Jiří Doležal a tým ARLETA

11.12.2017
Dovolená

Oznamujeme Vám, že v termínu od 21.7. do 6.8. 2017, má naše centrum dovolenou. V případě obtíží se, prosíme, obracejte na příslušná spádová zdravotnická zařízení. Pokud budete mít nejasnosti ve stimulační léčbě, své dotazy směřujte nejlépe e-mailem na adresu: ivfcoordinator@arleta.cz. Budeme se na Vás těšit se na vás opět 7.8.2017.

17.05.2017
Nové podmínky pro dárkyně

Uvažujete o darování vajíček?
- Dáte neplodným párům šanci mít zdravé dítě
- Získáte komplexní informace o svém zdravotním stavu vč. genetických testů
- Kompenzace nákladů spojených s darováním ve výši až 25 000 Kč
- Anonymita a profesionální přístup
Více informací na tel. 603 863 653 nebo e-mailu ivfcoordinator@arleta.cz

25.01.2017

Vážení klienti,  
blíží se čas Vánoc, období rodinné pohody a zklidnění. Podobně v ARLETĚ nabízíme v pátek 22.12.2017 poslední konzultace s klienty a dokončíme transfery embryí některým z vás "pod stromeček". V novém roce se na Vás budeme těšit od úterý 2. ledna. Příchod nového roku není jen zákonitostí přírody, musí být přípravou i na nové výzvy.  Nechte se překvapit, co jsme pro Vás na příští rok připravili.  
Děkujeme Vám za Vaši projevenou důvěru v letošním roce, přejeme klidné prožití vánočních svátků a ještě více zdraví a štěstí ve Vašich rodinách v roce přicházejícím. 
MUDr. Jiří Doležal a tým ARLETA 

11.12.2017
detail
DOVOLENÁ

Oznamujeme Vám, že v týdnech od 25.7. do 5.8. 2016, má naše centrum dovolenou. V případě obtíží se, prosíme, obracejte na příslušná spádová zdravotnická zařízení. Pokud budete mít nejasnosti ve stimulační léčbě, své dotazy směřujte nejlépe e-mailem na adresu: iva.dolezalova@arleta.cz. Těšíme se na vás opět 8.8.2016.

26.07.2016
BALÓNKOVÉ NEBE 2016

DOVOLUJEME SI VÁS INFORMOVAT, ŽE V TOMTO ROCE SE NAŠE SPOLEČNÁ AKCE „ BALÓNKOVÉ NEBE“ Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ NEKONÁ. DALŠÍ JIŽ 9. TRADIČNÍ SETKÁNÍ PLÁNUJEME NA ČERVEN 2017. O PŘESNÉM TERMÍNU VÁS BUDEME S PŘEDSTIHEM INFORMOVAT. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

21.04.2016

z krve MATKY pro časné  odhalení poruchy chromozómů  PLODU již v 10. týdnu těhotenství...

14.01.2016
detail

Pro naše pracoviště hledáme v současné době nové kolegy na pozice...

22.07.2015
detail
PF 2015

Vážení klienti,
děkujeme Vám za Vaši projevenou důvěru v letošním roce a přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků, štěstí, zdraví v novém roce. V Arletě jsme pro vás do 19.12.2014, mezi svátky 29.-30.12.2014 a poté se na Vás budeme těšit od 2.1.2015 vždy v pracovních dnech.

17.12.2014

Aktuálně jsme zakoupili ultrazvukový přístroj nové generace Accuvix A30...

16.08.2014
detail

Šance a rizika léčby

Vyhlídka na úspěch a možná rizika léčby neplodnosti

Chtěli bychom na tomto místě připomenout, že u zdravého plodného páru je pravděpodobnost vzniku přirozeného početí asi 15 – 20 % na cyklus.  

Důvodem je buď skutečnost, že k ovulaci nemusí dojít, anebo pokud k ovulaci dojde, vajíčko nemusí být zcela zralé a tedy oplodnitelné. Dále je v současnosti známo, že mnoho gravidit předčasně skončí menstruačním krvácením – tzv. preklinický potrat. Vysvětlení je nutno hledat v komplikovaných mechanismech spojených se vznikem nového života v těle matky. Někdy také dochází k poruše prvního dělení oplozeného vajíčka, nebo se embryo z rozličných příčin v děloze neuhnízdí.


Z těchto důvodů je obvykle doporučováno, zejména při těžkých poruchách plodnosti a vyšším věku ženy přenášet dvě / maximálně 3/ embrya. Proto je také potřeba hormonální stimulaci vaječníků, abychom měli v dispozici na výběr  více embryí. To vše zvyšuje pravděpodobnost vzniku těhotenství.


Avšak hormonální stimulace může vést k nežádoucí hyperstimulací vaječníků. Stav se nazývá hyperstimulační syndrom (OHSS).V dutině břišní se shromažďuje tekutina, což vede k silným bolestem v podbřišku a pocitu neschopnosti se nadechnout.  Proto je třeba zůstat v kontaktu s našim pracovištěm v průběhu celé léčby. Ve výjimečných případech je nutné pro zvládnutí hyperstimulačního syndromu i krátkodobý pobyt v nemocnici. Pokud se provádí pravidelné kontroly v průběhu léčby, je možné snížit procento případů hyperstimulaci na 1 – 2 % . Spoléháme proto i na vzájemnou informovanost, abychom mohli již při počátečních příznacích těmto stavům předcházet.  

Je dobře vědět, že:

 

Podle současných studií nezvyšují používané hormony riziko vzniku nádorových onemocnění.

 

Protože se při in vitro fertilizaci mohou zavádět 1 – 3 embrya, zvyšuje se tak riziko vzniku vícečetného těhotenství. Asi u 5 – 15 % případů vzniká dvojčetná těhotenství a asi 1-2 % riziko trojčat. Pokud nedojde k samovolné zástavě jednoho z plodů do 9. týdne, doporučujeme provedení selektivní redukce ze 3 na 2 plodů v 10. - 11. týdnu gravidity.


U neplodných žen jsou jak po přirozeném početí, tak i v IVF programu jsou častější mimoděložní těhotenství. Důvodem je možnost vycestování embryí do poškozeného vejcovodu po transferu. Proto je důležité potvrdit těhotenský váček za 2 týdny po pozitivním těhotenském testu a  včas toto nebezpečí rozpoznat a léčit.


Kolem 10 % všech těhotenství končí potratem. Po IVF je toto riziko lehce vyšší - asi kolem 10 – 15 %. To je pravděpodobně způsobeno vyšší průměrným věkem léčených žen ve srovnání se skupinou žen spontánně těhotných. Riziko potratu totiž na základě genetických změn vajíčka stoupá s věkem.


Existuje též riziko pro dítě?

Zde je na místě poznamenat, že riziko vývojové vady u normální vzniklého těhotenství je mezi 2 – 4 % . Toto riziko není po IVF ani zvýšené, ani snížené.

Dosavadní výsledky výzkumu těhotenství po IVF prokazují, že ani po ICSI není riziko vývojových vad zvýšeno. Nově se zjistilo, asi u 3 – 5 % mužů s těžkou poruchou plodnosti mohou být za stav odpovědné dědičné faktory. Pokud se tito muži díky metodě ICSI dočkají mužského potomka, mohou být u tohoto chlapce taktéž poruchy plodnosti, avšak jinak bude patrně zdráv. Dále je známo, že asi 1 – 2 % neplodných mužů jsou přenašeči dědičné poruchy metabolismu – cystické fibrozy /CFTR/. Teprve současným vyšetřením jejich partnerek na cystickou fibrózu lze téměř zcela vyloučit vznik této vážné poruchy u jejich dětí. Z těchto důvodů doporučujeme u těchto dvojic provedení podrobného genetického vyšetření a prekoncepční poradu. Všichni dárci i dárkyně jsou při zjištění přenašečství cystické fibrozy z dárcovského programu vyloučeni. Celkově lze říci, že u většina neplodných párů, kteří podstupují IVF / ICSI,  není genetická příčina poruchy plodnosti shledána.  Větší výsykt je všek v případech opakovaného selhání implantace, nebo případů opakovaného potratu.

Vyhlídky na úspěch léčby neplodnosti

Úspěšnost v dosažení gravidity konkrétní dvojice po jednoduché hormonální stimulaci ve spojení s inseminací se pohybuje mezi 10 – 18 % na cyklus. Pokud je provedeno více takových cyklů, je možné docílit asi u 70 % dvojic vytouženou graviditu. Je však třeba poznamenat, že tento postup je možné zvolit pouze u lehkých poruch plodnosti, kde je reálná šance na úspěch.

Po in vitro fertilizaci jsou úspěšnost léčby mezi 25 – 45 % . Šance na vznik těhotenství po ICSI je o něco vyšší a pro to jsou dvě možná vysvětlení: jednak jsou ženy mužů, kteří mají poruchu plodnosti mladší, než ženy podstupující IVF a dále je u ICSI vyšší šance na oplození vajíčka. Pravděpodobnost, že dojde ke graviditě , roste také s počtem proběhlých cyklů - v současně době můžeme říci, že v rámci třech léčebných IVF cyklů pomůžeme asi 60 – 70 % párům k dítěti. To je takzvaná kumulativní úspěšnost léčby metodami IVF.