Aktuality
PF 2018

Vážení klienti,
blíží se čas Vánoc, období rodinné pohody a zklidnění. Podobně v ARLETĚ nabízíme v pátek 22.12.2017 poslední konzultace s klienty a dokončíme transfery embryí některým z vás "pod stromeček". V novém roce se na Vás budeme těšit od úterý 2. ledna.
Příchod nového roku není jen zákonitostí přírody, musí být přípravou i na nové výzvy. Nechte se překvapit, co jsme pro Vás na příští rok připravili. Děkujeme Vám za Vaši projevenou důvěru v letošním roce, přejeme klidné prožití vánočních svátků a ještě více zdraví a štěstí ve Vašich rodinách v roce přicházejícím.
MUDr. Jiří Doležal a tým ARLETA

11.12.2017
Dovolená

Oznamujeme Vám, že v termínu od 21.7. do 6.8. 2017, má naše centrum dovolenou. V případě obtíží se, prosíme, obracejte na příslušná spádová zdravotnická zařízení. Pokud budete mít nejasnosti ve stimulační léčbě, své dotazy směřujte nejlépe e-mailem na adresu: ivfcoordinator@arleta.cz. Budeme se na Vás těšit se na vás opět 7.8.2017.

17.05.2017
Nové podmínky pro dárkyně

Uvažujete o darování vajíček?
- Dáte neplodným párům šanci mít zdravé dítě
- Získáte komplexní informace o svém zdravotním stavu vč. genetických testů
- Kompenzace nákladů spojených s darováním ve výši až 25 000 Kč
- Anonymita a profesionální přístup
Více informací na tel. 603 863 653 nebo e-mailu ivfcoordinator@arleta.cz

25.01.2017

Vážení klienti,  
blíží se čas Vánoc, období rodinné pohody a zklidnění. Podobně v ARLETĚ nabízíme v pátek 22.12.2017 poslední konzultace s klienty a dokončíme transfery embryí některým z vás "pod stromeček". V novém roce se na Vás budeme těšit od úterý 2. ledna. Příchod nového roku není jen zákonitostí přírody, musí být přípravou i na nové výzvy.  Nechte se překvapit, co jsme pro Vás na příští rok připravili.  
Děkujeme Vám za Vaši projevenou důvěru v letošním roce, přejeme klidné prožití vánočních svátků a ještě více zdraví a štěstí ve Vašich rodinách v roce přicházejícím. 
MUDr. Jiří Doležal a tým ARLETA 

11.12.2017
detail
DOVOLENÁ

Oznamujeme Vám, že v týdnech od 25.7. do 5.8. 2016, má naše centrum dovolenou. V případě obtíží se, prosíme, obracejte na příslušná spádová zdravotnická zařízení. Pokud budete mít nejasnosti ve stimulační léčbě, své dotazy směřujte nejlépe e-mailem na adresu: iva.dolezalova@arleta.cz. Těšíme se na vás opět 8.8.2016.

26.07.2016
BALÓNKOVÉ NEBE 2016

DOVOLUJEME SI VÁS INFORMOVAT, ŽE V TOMTO ROCE SE NAŠE SPOLEČNÁ AKCE „ BALÓNKOVÉ NEBE“ Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ NEKONÁ. DALŠÍ JIŽ 9. TRADIČNÍ SETKÁNÍ PLÁNUJEME NA ČERVEN 2017. O PŘESNÉM TERMÍNU VÁS BUDEME S PŘEDSTIHEM INFORMOVAT. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

21.04.2016

z krve MATKY pro časné  odhalení poruchy chromozómů  PLODU již v 10. týdnu těhotenství...

14.01.2016
detail

Pro naše pracoviště hledáme v současné době nové kolegy na pozice...

22.07.2015
detail
PF 2015

Vážení klienti,
děkujeme Vám za Vaši projevenou důvěru v letošním roce a přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků, štěstí, zdraví v novém roce. V Arletě jsme pro vás do 19.12.2014, mezi svátky 29.-30.12.2014 a poté se na Vás budeme těšit od 2.1.2015 vždy v pracovních dnech.

17.12.2014

Aktuálně jsme zakoupili ultrazvukový přístroj nové generace Accuvix A30...

16.08.2014
detail

Prvotrimestrální skrínink

Downův syndrom

Downův syndrom je vrozená vada způsobená přítomností nadbytečného chromozomu. Chromozomy jsou struktury nesoucí genetickou informaci. Jsou uložené v jádrech buněk. Zdravá lidská buňka obsahuje 46 chromozomů. V případě Downova syndromu je celkový počet chromozomů v buňce 47 v důsledku přítomnosti nadbytečného 21. chromozomu. K této poruše většinou dochází v průběhu vývoje lidského vajíčka.


Jedinci s Downovým syndromem mají výrazně postižený intelekt, vyšší výskyt strukturálních vad a jsou náchylnější k některým onemocněním. Frekvence výskytu Downova syndromu je asi 1 na 700 živě narozených dětí. Takto postižené dítě se může narodit každé ženě. Riziko narození dítěte s Downovým syndromem roste s věkem matky. Žena ve věku 20 let má riziko 1:1500, v 35 letech 1:360 a ve 40 letech 1:100.


Diagnózu Downova syndromu je možné stanovit pouze cytogenetickým vyšetřením počtu chromozomů v buňkách získaných z placentární tkáně (biopsie choriových klků), plodové vody (amniocentéza) nebo z pupečníkové krve (kordocentéza). Všechny metody odběru jsou invazivním výkonem spojeným s možným rizikem komplikací. Z tohoto důvodu byly vypracovány vyhledávací testy, které stanovují míru rizika postižení plodu Downovým syndromem a invazivní vyšetření je doporučeno pouze ženám s vysokým rizikem.

Skrínink Downova syndromu

Pro záchyt Downova syndromu se u velké části těhotných žen stále provádí v 16. týdnu vyšetření krve matky, tzv. triple-test, který hodnotí hladiny tří látek v krvi matky. Tento test je schopen zachytit zhruba 65% takto postižených plodů.

Pro detekci Downova syndromu lze nově použít test kombinující biochemické vyšetření krve matky a ultrazvukové vyšetření plodu – kombinovaný prvotrimestrální test. Tento test se provádí mezi 10. – 14. týdnem těhotenství, tj. v I. trimestru. Umožňuje odhalit 90% plodů s Downovým syndromem a řadu dalších chromozomálních abnormalit plodu. Díky vysoké rozlišovací schopnosti dnešních ultrazvukových přístrojů lze v rámci tohoto vyšetření zachytit i značnou část strukturálních vývojových vad plodu, které byly dříve prokazovány až ve 20. týdnu těhotenství.

Kombinovaný prvotrimestrální test

Kombinovaný prvotrimestrální test sestává ze dvou částí.


Biochemickým vyšetřením krve matky jsou stanoveny hladiny dvou látek (PAPP-A a free-β- hCG), které u postižených plodů dosahují abnormálních hodnot. Odběr krve matky lze provést do 9. do 14. týdne těhotenství. Nejpřesnější výsledky má biochemické vyšetření provedené kolem 10. týdne.


Ultrazvukové vyšetření plodu se provádí mezi 12. až 14. týdnem těhotenství a jeho základem je změření tzv. nuchální translucence (NT). V podkoží krku každého plodu je přítomno určité množství tekutiny. Při vyšetření na citlivém ultrazvukovém přístroji se tato tekutina zobrazuje jako projasnění v oblasti šíje plodu a je označováno jako šíjové projasnění neboli nuchální translucence (NT). Měření tloušťky NT se využívá pro detekci plodů s chromozomálními vadami, neboť tyto plody mívají větší tloušťku NT. Pro další upřesnění rizika postižení plodu lze kromě měření NT ještě vyšetřit další ultrazvukové známky identifikující Downův syndrom. Jsou jimi vyšetření nosní kůstky, hodnocení toku na trojcípé srdeční chlopni a na venózním duktu a měření obličejového úhlu.


Z výsledků biochemického a ultrazvukového vyšetření je vypočteno riziko postižení plodu Downovým syndromem a ostatními chromozomálními vadami. Negativní výsledek testu předpovídá normální chromozomální výbavu plodu. Pozitivní výsledek testu předpovídá možnost chromozomální vady a nalézáme jej asi u 3% těhotných. Těmto ženám je nabídnuto cytogenetické vyšetření plodu.

Organizace provádění kombinovaného prvotrimestrální- ho testu v Arletě

Kombinovaný prvotrimestrální test je možné v našem zařízení provést dvěma způsoby.

  • Ve dvou návštěvách

Při první návštěvě mezi 9. až 11. týdnem je proveden odběr krve. Při druhé návštěvě ve 12.-14. týdnu, kdy jsou již známé výsledky biochemického vyšetření krve, je provedeno ultrazvukové vyšetření a bezprostředně i kalkulace rizika. Pacientka ihned obdrží zprávu z vyšetření.

  • V jedné návštěvě

Během jedné návštěvy ve 12.-14. týdnu je současně proveden odběr krve a ultrazvukové vyšetření. Výsledky biochemického vyšetření jsou k dispozici po několika dnech, kdy je následně provedena kalkulace rizika. Zpráva z vyšetření je zaslána pacientce poštou. Pacientka se o výsledku může informovat telefonicky.

Kontrola kvality provádění skríninku v I.trimestru

Prvotrimestrální kombinový test byl vypracován Nadací Fetální Medicíny se sídlem v Londýně (www.fetalmedicine.com). Tato organizace rovněž zajišťuje kontrolu kvality provádění tohoto testu. Naše pracoviště je akreditováno pro provádění ultrazvukového vyšetření. Současně spolupracujeme s biochemickou laboratoří, která je držitelem licence pro provádění biochemického vyšetření v I. trimestru.dále přečíst "Invazívní vyšetření"