Aktuality
PF 2018

Vážení klienti,
blíží se čas Vánoc, období rodinné pohody a zklidnění. Podobně v ARLETĚ nabízíme v pátek 22.12.2017 poslední konzultace s klienty a dokončíme transfery embryí některým z vás "pod stromeček". V novém roce se na Vás budeme těšit od úterý 2. ledna.
Příchod nového roku není jen zákonitostí přírody, musí být přípravou i na nové výzvy. Nechte se překvapit, co jsme pro Vás na příští rok připravili. Děkujeme Vám za Vaši projevenou důvěru v letošním roce, přejeme klidné prožití vánočních svátků a ještě více zdraví a štěstí ve Vašich rodinách v roce přicházejícím.
MUDr. Jiří Doležal a tým ARLETA

11.12.2017
Dovolená

Oznamujeme Vám, že v termínu od 21.7. do 6.8. 2017, má naše centrum dovolenou. V případě obtíží se, prosíme, obracejte na příslušná spádová zdravotnická zařízení. Pokud budete mít nejasnosti ve stimulační léčbě, své dotazy směřujte nejlépe e-mailem na adresu: ivfcoordinator@arleta.cz. Budeme se na Vás těšit se na vás opět 7.8.2017.

17.05.2017
Nové podmínky pro dárkyně

Uvažujete o darování vajíček?
- Dáte neplodným párům šanci mít zdravé dítě
- Získáte komplexní informace o svém zdravotním stavu vč. genetických testů
- Kompenzace nákladů spojených s darováním ve výši až 25 000 Kč
- Anonymita a profesionální přístup
Více informací na tel. 603 863 653 nebo e-mailu ivfcoordinator@arleta.cz

25.01.2017

Vážení klienti,  
blíží se čas Vánoc, období rodinné pohody a zklidnění. Podobně v ARLETĚ nabízíme v pátek 22.12.2017 poslední konzultace s klienty a dokončíme transfery embryí některým z vás "pod stromeček". V novém roce se na Vás budeme těšit od úterý 2. ledna. Příchod nového roku není jen zákonitostí přírody, musí být přípravou i na nové výzvy.  Nechte se překvapit, co jsme pro Vás na příští rok připravili.  
Děkujeme Vám za Vaši projevenou důvěru v letošním roce, přejeme klidné prožití vánočních svátků a ještě více zdraví a štěstí ve Vašich rodinách v roce přicházejícím. 
MUDr. Jiří Doležal a tým ARLETA 

11.12.2017
detail
DOVOLENÁ

Oznamujeme Vám, že v týdnech od 25.7. do 5.8. 2016, má naše centrum dovolenou. V případě obtíží se, prosíme, obracejte na příslušná spádová zdravotnická zařízení. Pokud budete mít nejasnosti ve stimulační léčbě, své dotazy směřujte nejlépe e-mailem na adresu: iva.dolezalova@arleta.cz. Těšíme se na vás opět 8.8.2016.

26.07.2016
BALÓNKOVÉ NEBE 2016

DOVOLUJEME SI VÁS INFORMOVAT, ŽE V TOMTO ROCE SE NAŠE SPOLEČNÁ AKCE „ BALÓNKOVÉ NEBE“ Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ NEKONÁ. DALŠÍ JIŽ 9. TRADIČNÍ SETKÁNÍ PLÁNUJEME NA ČERVEN 2017. O PŘESNÉM TERMÍNU VÁS BUDEME S PŘEDSTIHEM INFORMOVAT. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

21.04.2016

z krve MATKY pro časné  odhalení poruchy chromozómů  PLODU již v 10. týdnu těhotenství...

14.01.2016
detail

Pro naše pracoviště hledáme v současné době nové kolegy na pozice...

22.07.2015
detail
PF 2015

Vážení klienti,
děkujeme Vám za Vaši projevenou důvěru v letošním roce a přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků, štěstí, zdraví v novém roce. V Arletě jsme pro vás do 19.12.2014, mezi svátky 29.-30.12.2014 a poté se na Vás budeme těšit od 2.1.2015 vždy v pracovních dnech.

17.12.2014

Aktuálně jsme zakoupili ultrazvukový přístroj nové generace Accuvix A30...

16.08.2014
detail

Léčebné metody

Léčba neplodnosti


Vyšetřovací metody

Níže uvedené vyšetřovací metody budou popsány pouze schematicky. Není podmínkou, aby všechny neplodné páry absolvovaly všechna tato vyšetření. V poradně postupujeme zcela racionálně  tak, abychom co nejdříve zjistili odpovědnou příčinu.


Vyšetření muže a ženy

Vyšetření vaginální ultrazvukovou sondou umožňuje lékaři dynamicky sledovat změny ovulačního cyklu na vaječníku a růst endometria v průběhu menstruačního cyklu. Hormonální profil je třeba provést nejen při zjištěné poruše zrání vajíček,ale u každé ženy, která se na nás obrátí. Jde zejména o odběr krve na začátku cyklu / 3. dmc./  na estrogeny , LH, FSH, testosteron, prolaktin a hormony štítné žlázy - volný thyroxin, TSH a případně v druhé polovině cyklu stanovení  progesteronu pro vyhodnocení činnosti žlutého tělíska.  Mohou být přínosné i Vaše záznamy bazální teploty /BT/ k objasnění průběhu cyklu . Přesto však vyšetření /BT/ není úplně přesné: na základě vzestupu teplotu o 0,5 stupňů dojde k ovulaci jen asi 70 % případů. Proto je lépe provést mezi 10.-12. dnem menstruačního cyklu ultrazvuk pro upřesnění termínu plodných dní k načasování pohlavního styku. /PS/


Vyšetření plodnosti muže se provádí mikroskopickým vyšetřením spermatu. Partner po 3 denní pohlavní abstinenci je požádán o získání spermatu masturbací v odběrové místnosti laboratoře a předání vzorku do předávací okénka laboratoře. Po zkapalnění spermatu je pod mikroskopem zjišťováno, zda ejakulát obsahuje požadované množství pohyblivých spermií normálního tvaru. Pokud je kvalita spermatu nízká, je doporučeno andrologické vyšetření a kontrolní vyšetření spermatu s odstupem třech měsíců.


Pokud jsou zatímní vyšetření s normálním výsledkem, může být proveden za jistých okolností další krok – vyšetření průchodnosti vejcovodů , které se provádí různý způsobem. Je možné provést speciální ultrazvukové vyšetření s kontrastní látkou  (Echovist) nebo pouze fyziologickým roztokem. Pro přesnější diagnozu pak je však nutné provést rentgenové vyšetření s kontrastní látkou (HSG ) či laparoskopické vyšetření. Je třeba si však uvědomit, že při laparoskopickém vyšetření se vyšetřuje anatomická, nikoliv funkční průchodnost vejcovodů. Funkčníé průchodností rozumíme schopnost řasinek výstelky vejcovodu zajistit transport a výživu vajíčka a vytvořit podmínky pro oplození a transport do dělohy. Laparoskopické vyšetření není však bezpodmínečně nutné v případech například těžce snížené plodnosti muže, pokud se neprovádí inseminace spermatem dárce.


Pokud je rozhodnuto o provedení laparoskopie, je v krátké narkóze malým řezem v oblasti pupku a v oblasti těsně nad ochlupením zajištěny operační vstupy pro endoskopické nástroje. Tak mohou být sledovány v dutiny břišní po její naplnění oxidem uhličitým orgány malé pánve a současně rozrušeny drobné srůsty. Po výkonu zůstávají malé téměř neviditelné jizvy v oblasti vstupů. Přesto není výkon zcela bez rizik. S ohledem na to se rozhodujeme k výkonu pouze indikovaně.

Alternatiní metodou laparoskopického  vyšetření  je hydrolaparoskopie. Jedná se o jednodenní chirurgický zákrok transvaginální, kde jsou reprodukční orgány malé pánve prohlíženy v umělém ascitu - tedy po instilaci tekutiny do dutiny břišní. Současně s těmito metodami je vhodné provedení hysteroskopie - vyšetření dutiny děložní přes děložní čípek.


Další vyšetření jsou nutná pouze tehdy, pokud nebude příčiny neplodnosti shledána. Naopak - při zjištění poruchy funkce, nebo organického nálezu Vám nabídneme okamžitě adekvátní řešení.

Přehled možností léčby


V některých případech je možné již po prvním rozhovoru navrhnout ihned terapeutický postup. Je možné, že pohlavní styk byl dosud příliš sporadický, aby vůbec mohlo k těhotenství dojít, nebo probíhal v nesprávném načasování. Zde může být  přínosná kontrola cyklu a detekce ovulace. Jakmile se však jedná již o poruchu uvolňování vajíček / anovulace/, je nutná hormonální léčba - indukce ovulace.  


Hormonální stimulace


Hormonální léčba ženy začíná většinou 3. den cyklu, tedy od třetího dne menstruačního krvácení. Denně si žena aplikuje folikulostimulační hormon (FSH) podle  protokolu. Ke stimulaci se používají různé preparáty, z nichž některé obsahují kromě FSH též luteinizační hormon / LH/ . Avšak ne vždy je LH ke stimulaci vaječníků potřebný, někdy je spíše nevhodný. V poslední době se nejčastěji používají purifikované / čistěné/ nebo rekombinantní /uměle vytvořené / hormony, které nemusí být aplikovány do svalu, ale pouze vpichem pod kůži. Aplikaci si klientka může provést snadno sama, nebo případně je jí nápomocen partner. Ometzuje se tak nutnost navštěvovat jiná zdravotnická zařízení.


Od 8. dne cyklu kontrolujeme růst folikulů a tím i zralost vajíček ultrazvukem a případně krevním vyšetřením.  Stimulační dávka je nastavena tak , aby se dosáhlo růstu 2 – 3 foliklů na vaječnících. Pokud dosáhne první z folikulů ovulační velikosti 18 mm, je vyvolána samotná ovulace - vypuzení vajíčka - podáním dalšího hormonu - lidského choriového gonadotropinu, /hCG- těhotenského hormonu/ . / Ovitrelle, Pregnyl/


Následuje možnost oplodnění jednak načasováním pohlavním styku nejčastěji v den hCG a znovu do 48 hodin, nebo provedením nitroděložní inseminace do 40 hodin po podání.


Homologní/ heterologní/ inseminace 


Inseminaci často provádíme v případech, pokud je pouze lehce snížená plodnost muže podle spermiogramu. Pokud je množství nebo pohyb spermií snížen, zkracuje inseminace spermií k vajíčku cestu k očekávanému úspěchu. Tenkým katetrem jsou spermie partnera / homologní inseminace/ v období ovulace zavedeny přímo do dutiny děložní. Předtím však musí být sperma laboratorně asi během 60 – 90 minut zpracováno. Samotné zpracování vzorku spočívá v selekci rychle se pohybujících spermií z celého objemu a tyto jsou poté lékařem zavedeny.


Současná stimulační léčba , která vede k zrání několika folikulů na vaječnících, má svůj význam i v případech snížené plodnosti muže, neboť se zvyšuje pravděpodobnost, že jedno z uvolněných vajíček bude šťastně oplodněno. Dále se s výhodou používá zejména v případech poruch hormonálního cyklu ženy.


Inseminaci je též možné použít při použití dárce spermií / tzv. heterologní , nebo donogenní inseminace. V současné době máme v našem Centru výběr asi z patnácti dárců spermií.


In vitro fertilizace schéma IVF


Pokud není žádná vyhlídka na vznik těhotenství výše popisovanými metodami, je nabídnuta možnost mimotělního oplození – tzv. in vitro fertilizace /IVF/. Princip této metody spočívá ve spojení vajíčka a spermie mimo tělo ženy, neboť jejich setkání v těle není možné. Například v případě nefunkčního vejcovodu /ů/, při endometrióze, snížené plodnosti muže, při tvorbě protilátek, nebo i v případech, kdy nenajdeme žádnou příčinu neplodnosti. / tzv. nevysvětlená, idiopatická neplodnost/


Při tomto způsobu léčby tedy dochází k oplodnění mimo dělohu nebo vejcovod: vajíčko a spermie jsou společně vloženy do živného roztoku na skleněnou misku a po oplození je za 2 – 5 dní vráceno embryo zpět tenkou hadičkou /katetrem/ do dutiny děložní.


Prvním krokem je stimulace vaječníků pomocí hormonu FSH v takovém množství, aby uzrálo dostatečné, ale bezpečné množství folikulů. Možnost výběru vajíček a embryí z většího počtu zvyšuje vyhlídky na úspěšnou léčbu. Jsou používány stejné preparáty jako před stimulací pro inseminaci, pouze ve vyšší dávce a často v kombinaci s jinými medikamenty tak, aby kvalita získaných vajíček byla co nejvyšší.


S pomocí vaginálního ultrazvuku jsou pak tenkou jehlou v krátké narkóze všechny folikly punktovány. Následně jsou získaná vajíčka spolu s promytými spermie kultivovány v živném roztoku za podmínek podobných atmosféře vejcovodu, tedy místu, kde přirozeně k oplodnění a časnému vývoji dochází. Zde se tedy nejedná o umělé oplození v pravém slova smyslu,, neboť vlastní oplodňovací proces probíhá zcela samovolně bez lidského přičinění tak, jako v organismu ženy, pouze však mimo tělo.


Zpravidla zůstávají vajíčka a spermie 24 hodin v inkubátoru při 37 stupních a 6 % atmosféry oxidu uhličitého. Po tomto čase je ověřena, zda došlo k oplození, či nikoliv. Pokud je znám počet oplozených embryí, lze naplánovat transfer. Čím je více dělících se embryí, tím může kultivace probíhat dále, čímž dochází k selekci vhodných embryí pro transfer.


Transfer embryí po prodloužené kultivaci


V některých případech je smysluplné oplozená vajíčka kultivovat až 5 / resp. 6/ dní do stadia blastocysty a teprve poté přenášet. Nabízíme tuto možnost tehdy, pokud to zvýší jednak bezpečnost léčby a současně se zvýší úspěšnost celého léčebného procesu.


Zmrazení oplozených vajíček (kryokonzervace prvojader)

V průměru je po hormonální stimulaci získáváno v našem Centru asi deset vajíček. Avšak všechna vajíčka nejsou vhodná k oplození a musí být vyřazena. Maximální počet embryí, která můžeme přenést do dělohy jsou tři. Abychom se tak vyhnuli příliš vysokému procentu mnohočetných těhotenství, zavádíme v mnohých případech pouze jedno embryo.


Pokud jsou vajíčka spermií oplozena a ještě nedošlo ke splynutí zárodečného materiálu – výměně genetické informace / tzv. prvojádro/ je zde možné určitý počet těchto buněk s výhodou zamrazit, pokud se na tom spolu s embryologem domluvíte. Jedná se ještě o tzv. stadium preembrya – tedy budoucího embrya.


Tato prvojádra pak mohou být později rozmrazena a po rozdělení buněk na embryo teprve jsou přenesena v embryonální stadiu do dělohy. Tento osvědčený postup vede pouze o něco menší šanci na vznik těhotenství ve srovnání s čerstvým embryem .Avšak ne všechna rozmrazená prvojádra se vyvinou v embrya. Nejsou žádné vědecké zprávy o tom, že by děti narozené z kryokonzervovaných embryí měly horší tělesný či duševní vývoj, nebo byly více nemocné, či dokonce postižené, než děti z čerstvých transferů.


Intracytoplazmatická injekce spermie do vajíčka / ICSI/


Mikroinjekce spermie do oocytu je další nadstavbovou metodou in vitro fertilizace. Podobně jako při IVF metodě je žena stimulována tak, aby se odebralo více vajíček. Poté je na speciální mikroskopu vychycena jednotlivá spermie tenkou pipetou a následně vpíchnuta do cytoplazmy vajíčka. Postup se nazývá instracytoplazmatická injekce spermie, zkráceně ICSI.


Tato metoda je úspěšná zejména , pokud příčina neplodnosti mužská, zejména pokud muž produkuje pouze malé množství spermií, nebo jsou jeho spermie málo pohyblivé. Také, pokud spermie vajíčko při IVF neoplodní, nepronikne pod pouzdro, je třeba touto metodou pomoci tak, aby jedna spermie pronikla až k místu, kde dochází k vlastnímu oplození, tedy promíšení mateřských a otcovských vlastností.


PICSI – výběr spermie pro ICSI

Abychom zvýšili pravděpodobnost úspěchu metody ICSI, máme v naší laboratoři zavedenou metodu, která nám pomáhá ve výběru spermie, která by pravděpodobně oplodnila vajíčko i v přirozených podmínkách. Je to spermie, která má schopnost se navázat na tzv. hyaluronan na Petriho misce.


MESA / TESE


Pokud skutečně žádná spermie není přítomna v ejakulátu, například při neoperovatelném uzávěru chámovodů, nebo operaci nádoru u muže, neznamená to, že reprodukční medicína je v koncích Velmi často jsou oplodnění schopné spermie nalezeny v nadvarleti, nebo varleti.


MESA znamená odsátí spermií z nadvarlete, TESE znamená extrakce spermie , která se provádí odběrem tkáně / biopsie/ z varlete. Při tomto zákroku je možné až 75 % případů získat použitelné spermie. Oba druhy operací jsou poté v laboratoři kombinovány s metodou ICSI. Jedná se o malé ambulantní chirurgické zákroky. Odebraná tkáň nebo jednotlivé spermie je možné poté následně zamrazit. Opakování tohoto výkon zpravidla není nutné.


 Asistovaný hatching


Rozhodující fáze procesu mimotělního oplodnění je implantace embrya – tedy přijmutí zavedeného zárodku matkou. Pozitivní ovlivňování tohoto procesu je velmi obtížné, neboť ještě dosud nejsou známy všechny mechanismy, které tento fyziologický proces zabezpečují. Bylo zjištěno, že embryo musí před implantací opustit ochrannou vrstvu – tzv zonu pellucidu a pravděpodobně ne všem embryím se tento manévr podaří. Bylo zjištěno, že u opakovaně neúspěšných IVF párů, při vyšším věku ženy, nebo při zesílení zony pellucidy přináší tzv. asistovaný hatching prospěch. Jedná se o mechanické, či laserové otevření zony malého rozsahu, které by mělo opuštění zony embryu usnadnit.


Preimplantační genetický skrínink /PGS/, preimplantační genetická diagnostika /PGD/


Legislativa v České republice umožňuje vyšetření genetické informace jedné buňky embrya. Vyšetření je vázáno na cyklus umělého oplodnění (IVF).


Jak se PGD provádí


Po odběru vajíček, jejich oplození a 3- denní kultivaci je na vhodných embryích provedena biopsie blastomery (je odebrána jedna až dvě buňky). Buňky se odebírají pomocí mikromanipulátorů inverzního mikroskopu. V této době jsou všechny buňky stejné a vyvíjející se embryo brzy buňky dělením doplní. Genetická laboratoř má pak asi 48 hodin lhůtu na analýzu zafixoaných buněk. Buď se vyšetřuje 7 – 9 nejdůležitejších chromozomů / PGS/ - pro vyloučení početních chromozómových abnormalit (technika FISH) , nebo vylučujeme nosičství pro konkrétní translokaci přenesenou od rodičů tzv. DNA sondou - na úrovni genů vlastně detekujeme monogenní onemocnění (technika PCR). Laboratorní část nám zajišťuje externí laboratoř.


Teprve po určení, která embrya jsou zdravá, je možné ve stadiu blastocysty přistoupit k transferu. Další nadbytečná zdravá jsou zmražena a tak uchována pro další použití. Tato těhotenství zajišťujeme z opatrnosti odběrem plodové vody.


Příslušné techniky jsou indikovány na základě diagnózy pacienta.


Technika FISH je aplikována v případě, kdy je pacientka vyššího věku, opakovaně potrácí či jsou v rodině zjištěny chromozómové přestavby-translokace. Umožňuje najít poruchy v počtu a stavbě chromozómů, které by mohly vést ke vzniku vrozených vývojových vad a jiných onemocnění.


Metoda PCR slouží ke studiu a analýze konkrétního již v rodině zjištěného monogenního nemocnění (např. Huntingtonova chorea, cystická fibróza, polycystické ledviny, tuberózní skleróza a mnoho dalších).


MINIMÁLNÍ METODY V ASISTOVANÉ REPRODUKCI

Pokud pracujeme v asistované reprodukci s minimem vajíček – tedy mezi 1 – 3 oocyty, hovoříme na našem pracovišti o tzv. minimální metodách. V kvalitně fungující laboratoři je tak možno dosáhnout standardní úspěšnosti za velmi pro Vás výhodnou cenu. Další výhodou je možnost výběru dárce/dárkyně, možnost zavádět čerstvé embryo a vyvarovat se hyperstimulačnímu syndromu. Popisy a výhody jednotlivých metod uvádíme níže. Metody jsou vyhrazeny pouze pro samoplátce, tedy pojišťovna je nehradí.


Nativní cyklus


U nativního cyklu monitorujeme ovulaci ultrazvukem a při dosažení průměru 18 mm u dominantního foliklu aplikujeme hCG / Ovitrelle, Pregnyl/ a provádíme punkci foliklu, oplození pomocí metody ICSI a zavedení čerstého embrya za 48 hodin.


Výhody:

 • odpadá stimulace vaječníků hormonálními léky – jedná se o přirozenější metodu AR
 • finanční úspora spočívá nejen v odsátí vajíčka bez narkozy, ale léčba je bez prodloužené kultivace, zamražení nadbytečných embryí

Nevýhoda:

 • asi 25 % cyklů je zrušených pro předčasnou ovulaci, nezískání vajíčka, nebo neoplození vajíčka, či zástavu rýhování embrya.

Úspěšnost:

 • dosahujeme 20 % úspěšnosti klinického těhotenství na jeden embryotransfer

Cena:

 • základní cena cyklu je 10.000,- Kč, maximální cena celého balíčku je 15.700,-

Cyklus s minimální stimulací


U cyklu s minimální stimulací podáváme malé množství hormonálních léků tak, abychom dosáhli růstu 2 – 5 oocytů. Následně monitorujeme ovulaci ultrazvukem a při dosažení průměru 18 mm u největšího foliklu aplikujeme hCG / Ovitrelle, Pregnyl/ a provádíme zpravidla v narkoze punkci foliklů, oplození pomocí metody ICSI a zavedení čerstvých embryí za 48 – 120 hodin.


Výhody:

 • odpadá riziko hyperstimulace vaječníků – jedná se o přirozenější metodu AR
 • finanční úspora spočívá v ceně základního cyklu IVF a redukce spotřebovaných léků

Nevýhoda:

 • asi 10 % cyklů je zrušených pro nízkou reakci či nezískání vajíčka Úspěšnost:

Úspěšnost:

 • dosahujeme 35 % úspěšnosti klinického těhotenství na jeden embryotransfer

Cena:

 • základní cena cyklu je 18.000,- Kč, maximální cena celého balíčku je 31.500,- , pokud je provedena prodloužená kultivace a zmrazení embryí

Minimální OD cyklus / darované oocyty/


V minimálním OD cyklu nabízíme 2 – 3 zralé oocyty od fenotypicky / vzhledově/ podobné dárkyně podle Vašich požadavků, oplození spermií partnera metodou ICSI a zavedení všech čerstvých embryí za 48 hodin kultivace. Nadbytečná embrya většinou nejsou v dispozici.


Výhody:

 • finanční úspora spočívá v ceně základního cyklu IVF při laboratorní činnosti s minimem oocytů

Nevýhoda:

 • asi 10 % cyklů je zrušených pro nezískání vajíčka, či neoplození vajíček

Úspěšnost:

 • dosahujeme 35 % úspěšnosti klinického těhotenství na jeden embryotransfer

Cena:

 • základní cena cyklu je 16.800,- Kč a zahrnuje stimulační léky pro dárkyni a náhradu nákladů dárkyně. Maximální cena celého balíčku je 25.000,- / Porovnejte s celkovou cenou 70.000,- u IVF cyklu s darovanými oocyty / 6 a více/ a úspěšností 55 %

Čerstvý AE cyklus / darovaná embrya/


Do současné doby jsme darovaná embrya nabízeli pouze v kryokonzervovaném stavu. Tím také je dána úspěšnost kolem 35 %. V tomto případě se jedná o čerstvá darovaná embrya s vyšší úspěšností implantace. Takže v čerstvém cyklu AE nabízíme 2 – 3 zralé oocyty od fenotypicky /vzhledově/ podobné dárkyně podle Vašich požadavků, oplození spermií dárce metodou ICSI taktéž na základě Vašich požadavků kladených na dárce a zavedení všech čerstvých embryí za 48 hodin kultivace. Nadbytečná embrya většinou nejsou v dispozici.


Výhody:

 • získáváte možnost určit si vzhled dárkyně a dárce
 • transfer čerstvého embrya od plodných dárců přináší vyšší úspěšnost

Nevýhoda:

 • asi 10 % cyklů je zrušených pro nezískání vajíčka, či neoplození vajíček

Úspěšnost:

 • dosahujeme 45 % úspěšnosti klinického těhotenství na jeden embryotransfer

Cena:

 • základní cena cyklu je 19.800,- Kč a zahrnuje stimulační léky pro dárkyni a náhradu nákladů dárci a dárkyni. Maximální cena celého balíčku je 28.000,- / Porovnejte s celkovou cenou 20.200,- u kryotransferu s dvěmi darovanými embryi a úspěšností 35 % při nemožnosti vybrat vzhled dárců/

dále přečíst "Léčebný plán"