Aktuality
PF 2018

Vážení klienti,
blíží se čas Vánoc, období rodinné pohody a zklidnění. Podobně v ARLETĚ nabízíme v pátek 22.12.2017 poslední konzultace s klienty a dokončíme transfery embryí některým z vás "pod stromeček". V novém roce se na Vás budeme těšit od úterý 2. ledna.
Příchod nového roku není jen zákonitostí přírody, musí být přípravou i na nové výzvy. Nechte se překvapit, co jsme pro Vás na příští rok připravili. Děkujeme Vám za Vaši projevenou důvěru v letošním roce, přejeme klidné prožití vánočních svátků a ještě více zdraví a štěstí ve Vašich rodinách v roce přicházejícím.
MUDr. Jiří Doležal a tým ARLETA

11.12.2017
Dovolená

Oznamujeme Vám, že v termínu od 21.7. do 6.8. 2017, má naše centrum dovolenou. V případě obtíží se, prosíme, obracejte na příslušná spádová zdravotnická zařízení. Pokud budete mít nejasnosti ve stimulační léčbě, své dotazy směřujte nejlépe e-mailem na adresu: ivfcoordinator@arleta.cz. Budeme se na Vás těšit se na vás opět 7.8.2017.

17.05.2017
Nové podmínky pro dárkyně

Uvažujete o darování vajíček?
- Dáte neplodným párům šanci mít zdravé dítě
- Získáte komplexní informace o svém zdravotním stavu vč. genetických testů
- Kompenzace nákladů spojených s darováním ve výši až 25 000 Kč
- Anonymita a profesionální přístup
Více informací na tel. 603 863 653 nebo e-mailu ivfcoordinator@arleta.cz

25.01.2017

Vážení klienti,  
blíží se čas Vánoc, období rodinné pohody a zklidnění. Podobně v ARLETĚ nabízíme v pátek 22.12.2017 poslední konzultace s klienty a dokončíme transfery embryí některým z vás "pod stromeček". V novém roce se na Vás budeme těšit od úterý 2. ledna. Příchod nového roku není jen zákonitostí přírody, musí být přípravou i na nové výzvy.  Nechte se překvapit, co jsme pro Vás na příští rok připravili.  
Děkujeme Vám za Vaši projevenou důvěru v letošním roce, přejeme klidné prožití vánočních svátků a ještě více zdraví a štěstí ve Vašich rodinách v roce přicházejícím. 
MUDr. Jiří Doležal a tým ARLETA 

11.12.2017
detail
DOVOLENÁ

Oznamujeme Vám, že v týdnech od 25.7. do 5.8. 2016, má naše centrum dovolenou. V případě obtíží se, prosíme, obracejte na příslušná spádová zdravotnická zařízení. Pokud budete mít nejasnosti ve stimulační léčbě, své dotazy směřujte nejlépe e-mailem na adresu: iva.dolezalova@arleta.cz. Těšíme se na vás opět 8.8.2016.

26.07.2016
BALÓNKOVÉ NEBE 2016

DOVOLUJEME SI VÁS INFORMOVAT, ŽE V TOMTO ROCE SE NAŠE SPOLEČNÁ AKCE „ BALÓNKOVÉ NEBE“ Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ NEKONÁ. DALŠÍ JIŽ 9. TRADIČNÍ SETKÁNÍ PLÁNUJEME NA ČERVEN 2017. O PŘESNÉM TERMÍNU VÁS BUDEME S PŘEDSTIHEM INFORMOVAT. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

21.04.2016

z krve MATKY pro časné  odhalení poruchy chromozómů  PLODU již v 10. týdnu těhotenství...

14.01.2016
detail

Pro naše pracoviště hledáme v současné době nové kolegy na pozice...

22.07.2015
detail
PF 2015

Vážení klienti,
děkujeme Vám za Vaši projevenou důvěru v letošním roce a přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků, štěstí, zdraví v novém roce. V Arletě jsme pro vás do 19.12.2014, mezi svátky 29.-30.12.2014 a poté se na Vás budeme těšit od 2.1.2015 vždy v pracovních dnech.

17.12.2014

Aktuálně jsme zakoupili ultrazvukový přístroj nové generace Accuvix A30...

16.08.2014
detail

Dosažení a udržování kvality činnosti

Pokud je našim cílem porod zdravého dítěte, musíme zajistit maximální kvalitu všech procesů, které v našem nestátním zdravotnickém zařízení probíhají od Vaší první návštěvy, přes získání zárodečných buněk, manipulaci s embryi a jejich skladováním až po prenatální diagnostiku k vyloučení vývojových vad. Proto jsme  certifikováni dle normy ISO 9001: 2008 u společnosti BUREAU VERITAS:    


 • certifikace ISO 9001:2008

  Splněním certifikačních kritérií  jsme oficiálně potvrdili nejen naší odbornost, která je neustále ověřována, ale i objektivitu a nezávislost pro hodnocení našich činností. Certifikace QMS / Quality Management System/ je dobrovolnou aktivitou vedení společnosti. Udržování a zlepšování QMS je pravidelně posuzováno při certifikaci systému a při dozorových auditech. Přímým důsledkem zavedení systému kvality bylo zvýšení úspěšnosti dosažení těhotenství na embryotransfer, ale i rostoucí spokojenost klienta při minimalizaci chybovosti / neshod/ během činnosti. I Vy, naši klienti,  jste součástí systému formou návrhu, připomínky či stížnosti. Předem děkujeme za spolupráci.


  Součástí systému managementu je řízení kvality a bezpečnosti lidských tkání a buněk (LTB) zajišťované takovým způsobem, aby bylo vše v našem tkáňovém zařízení plně v souladu s právními předpisy ČR a EU / tkáňová direktiva/ Ve smyslu těchto právních předpisů splňujeme přísné požadavky stanovené zákonem č. 296/2008 Sb. o zajištění kvality a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka, a to ve smyslu pozdějších předpisů a navazujících vyhlášek.

 • výroční zpráva 2009
 • výroční zpráva 2010
 • výroční zpráva 2011
 • výroční zpráva 2012
 • výroční zpráva 2013
 • výroční zpráva 2014
 • výroční zpráva 2015
 • výroční zpráva 2016

  Politika kvality


  Vyhlášením této politiky kvality navazujeme na poslání, kterým je naše aktivní pomoc všem klientům toužícím po zdravém dítěti a vycházíme z Etického kodexu péče o naše klienty. Pro pochopení a praktické vnímání této politiky kvality, sjednocování přístupů v našich odborných týmech a pro zapojení všech pracovníků do realizace navazujících ročních cílů kvality, používáme následující motto:


  „Zdravé děti našich klientů“


  Přijali jsme závazek dodržovat vnitřní pravidla dokumentovaného systému a používat všechny své dovednosti k tomu, aby:

  • očekávání klientů byla splněna a vraceli se k nám se zdravými dětmi,

  • kvalita našich služeb efektivně a maximálně uspokojovala jejich potřeby,

  • způsob poskytování zdravotnické péče plně respektoval zájmy klientů,

  • naše jednání bylo vždy v souladu s etikou a právními požadavky.


   

  Vedení centra vyhlašuje svůj závazek trvale zlepšovat efektivnost a kvalitu zdravotnických výkonů, eticky a lidsky uplatňovat právní a jiné požadavky závazné pro asistovanou reprodukci, laboratorní praxi v tkáňovém zařízení.


   

  Od všech pracovníků očekáváme, že budou využívat a zlepšovat systém kvality tak, aby byl další neformální zárukou důvěryhodnosti pro klienty, naší výhodou také při spolupráci externími pracovníky, s dodavateli a partnery.